Vår ulykkesforsikring har gode vilkår og konkurransedyktig pris.

Av og til skjer ulykker som er så alvorlige at alt forandres. Da er det viktig å være godt forsikret. Med en ulykkesforsikring kan du forhindre at en ulykke gir deg selv eller din familie økonomiske problemer. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall.

Vi anbefaler alle voksne å kjøpe ulykkesforsikring. Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 70 år. I tillegg bør man vurdere behovet for andre personforsikringer som livs- og uføreforsikring.

Dette dekker vår ulykkesforsikring

Det fremgår av forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter og hvilke forsikringssummer som er avtalt ved:

  • Død
  • Livsvarig medisinsk invaliditet

Dersom livsvarig medisinsk invaliditet er valgt dekkes behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen for livsvarig medisinsk invaliditet.