Uføreforsikring

En forsikring som er til for å dekke tap av inntekt ved uførhet.

  • Forsikringen gir deg  en engangsutbetaling ved uførhet
  • Forsikringen gir deg månedlig utbetaling dersom du har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder
  • Velg en forsikringssum som er tilpasset deg og din økonomi
  • For å få uføreforsikring må helseerklæring fylles ut og sendes oss
  • Vi har gjort helseerklæringen enkel og forståelig for deg som kunde, med kun 11 spørsmål
  • Uføreforsikring kan tegnes fra 18-55 år
  • Forsikringssum kan velges fra 250.000-1.500.000

Midlertidig dekning

Søker du om uføreforsikring har du midlertidig dekning på inntil 1.000.000 frem til helsevurdering er godkjent og forsikringen trer i kraft.