Trygg på nett

Vi lever i stor grad livene våre på nettet, og sosiale medier som Facebook, Snapchat og Twitter er en stor del av vår og ikke minst barn og unges hverdag. Nå kan du få hjelp hvis din identitet blir misbrukt.

Det kan plutselig dukke opp regninger på ting du ikke har kjøpt. Din digitale identitet blir misbrukt med falske profiler eller uønsket deling av bilder. Forsikringen Trygg På Nett dekker hele familien ved ID Tyveri og behov for Rens På Nett.

tryggpaanett2De viktigste dekningene

  • Hjelp og rådgivning som begrenser skadeomfang
  • Juridisk bistand med inntil Kr. 1 000 000
  • Rens På Nett -vi får fjernet uønsket og krenkende publisering på nett
  • Ingen egenandel

Rens På Nett

Falske profiler, netthets, fyllebilder, eller utpressing er bare noen få eksempler på støtende innhold som ufrivillig kan bli publisert på internett. Slikt innhold kan være nesten umulig å få fjernet på egen hånd – Våre eksperter hjelper deg med å fjerne uønsket innhold på nett.

ID tyveri

En årlig undersøkelse fra NorSIS viser at det i 2015 var en økning på 3,9 prosent av ID Tyveri i Norge. Dette betyr at 150 000 personer har opplevd at noen har brukt deres identitet til å begå straffbare handlinger.

Utviklingen de siste årene viser at sakene blir grovere. ID Tyveri er tidkrevende, belastende og kostbart for den som blir rammet.