Livsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall for å sikre deres økonomiske trygghet.

Velg en forsikringssum som er tilpasset deg og dine etterlattes behov.

  • For å få livsforsikring må helseerklæring fylles ut og sendes oss
  • Helseerklæringen vår er kort og lettfattelig, kun 11 spørsmål
  • Livsforsikring kan tegnes for personer mellom 18 og 60 år
  • Forsikringssum kan velges fra 250 000 til 3 000 000

Midlertidig dekning

Vi gir midlertidig forsikringsdekning fra søknad er mottatt til den er godkjent på inntil 2 millioner kroner.