Husforsikring

Vår husforsikring har gode vilkår, lave egenandeler og i tillegg en konkurransedyktig pris.

Enten du eier enebolig, rekkehus eller tomannsbolig trenger du husforsikring. Hos oss kan du velge mellom standard husforsikring og superforsikring.

Dette dekker vår standard husforsikring

 • Brann, vann og naturskade
 • Hærverk
 • Rettshjelp og privatansvar
 • Tap av husleie
 • Riving og rydding i forbindelse med skade
 • Skader som skyldes snø på tak eller takras
 • Bruddskader på vindusglass og baderomsporselen

Super husforsikring

Dette er forsikringen for deg som vil ha høyere erstatningssummer og bedre dekning enn normalt. I tillegg til å dekke alt som på standard husforsikring får du dekket følgende:

 • Vanninntrengning gjennom tak og vegger
 • Følgeskader etter utett våtrom
 • Handikaptilpasning av bolig
 • 100% erstatning om boligen blir 75% skadet

Tilleggsdekning – Hussoppforsikring

Vi ønsker å gi deg best mulig forsikring mot sopp- og insektsskader. Derfor samarbeider vi med Norsk Hussopp Forsikring, som er spesialister på dette området. I tillegg til vår ordinære hytteforsikring kan du også sikre deg mot råtesopper og treødeleggende insekter.

En forsikring mot råtesopp- og insektsskader er i prinsippet en «livsforsikring» på hytten din. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at hytten din skal brenne.

Under 20 % av norske hus- og hytteeiere er i dag forsikret mot råtesopp- og insektsskader. Tilhører du de 80 % som trenger en tilleggsforsikring?