Campingbilforsikring

Campingbilforsikring har gode vilkår, lave egenandeler og konkurransedyktig pris.

Dette dekker vår campingbilforsikring

  • Ansvarsforsikring
  • Delkasko
  • Full kasko
  • Veihjelp ved delkasko eller kasko
  • Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia

Husk grønt kort

Flere europeiske land deltar i ”Grønt kort”-samarbeidet. Noen av disse landene krever at ”Grønt kort” vises frem ved grensepassering. For mer detaljert informasjon henvises det til oppdatert liste hos Trafikkforsikringsforeningen (www.tff.no).