Behandlingsforsikring

En forsikring som er til for å unngå offentlig helsekø.

Vi tilbyr deg behandling innen 14 dager.

  • Forsikringen sikrer at du raskere kommer tilbake i arbeid
  • Du vil få tildelt en personlig medisinsk rådgiver som bistår deg gjennom hele behandlingsløpet
  • For å få behandlingsforsikring må helseerklæring fylles ut og sendes oss
  • Vi har gjort helseerklæringen enkel og forståelig for deg som kunde, med kun 11 spørsmål

Behandlingsforsikring kan tegnes fra 16-65 år og du kan velge mellom standard og superdekning.

Midlertidig dekning

Søker du om behandlingsforsikring får du midlertidig dekning frem til helsevurdering er godkjent.