Yrkesskadeforsikring

Yrkesskade er en lovpålagt forsikring for alle bedrifter med ansatte.

Den omfatter:

  • Alle ansatte i virksomheten
  • Innehaver av personlig firma kan medforsikres, dersom vedkommende arbeider minst 50 % av normal arbeidstid i firmaet
  • Tidligere ansatte, dersom firmaet er vedkommendes siste arbeidsgiver, og vedkommende har vært i arbeid siden 1. januar 1991

Yrkesskadeforsikringen gir dekning for:

  • Yrkesskader, dvs. skader som følge av en arbeidsulykke, påført i arbeid på arbeidstedet i arbeidstiden
  • Yrkessykdommer, dvs. sykdommer som iht. lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade
  • Andre skader og sykdommer dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Utvidet yrkesskadeforsikring

Utvidet yrkesskadeforsikring gir erstatning basert på standardiserte regler. Flere arbeidsgivere ønsker å gi sine ansatte bedre dekninger. En utvidet yrkesskadeforsikring kan gi utvidet invaliditestdekning, høyere summer for dødsfall og dekning for skade på reise til og fra arbeid.