Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir trygghet for at ansatte får kompensasjon for ulykkesskader som inntreffer utenom arbeidstid.

bedriftDekningen er basert på samme erstatningsprinsipper som yrkesskadeforsikringen, men gir mulighet for å velge dekning for medisinsk invaliditet, erstatning ved dødsfall og dekning for ervervsmessig uførhet. (Reduksjon i evnen til inntektsgivende arbeid).