Prosjektforsikring

Dette er vår spesialutviklede forsikring for håndverkere og entreprenører.

artikkel-bedriftVår prosjektforsikring kan dekke både håndverkere/entreprenører og byggherre. Forsikringen omfatter bygge-, anleggs-, installasjon og monteringsarbeid og sikrer at dine økonomiske interesser ivaretas. Vår forsikring gjelder til arbeidet som er utført er overtatt i henhold til kontrakt med byggherre/oppdragsgiver.

Dekker krav for Norsk Standard

Forsikringen tilfredsstiller kravene i henhold til Norsk standard NS8405 og tilsvarende standarder med samme krav til forsikring.

Ansvar for annen tiltakshaver/byggherre vil være dekket om denne er medforsikret for ting iht. NS8405, NS8406 eller lignende standarder gjeldende for arbeidene.